Výcvik koní

Spoustu let jsem si myslela, že ještě o koních nic nevím, teď jsem dospěla ve svém životě s koňmi k určitému přesvědčení, že něco málo o koních už vím. Mnoho lidí píše na koňský server do diskuzí dotazy, na které není jednoznačná odpověď a z mého hlediska stačí jen málo a své problémy by nemuseli mít.  Jen nejsou z koňmi tak dlouho, aby věděli jak na to. Proto jsem se rozhodla zařadit oddíl na našich stránkách  o  základním výcviku koní, který čerpá z mých zkušeností, počínaje dětstvím v oddíle, přes ježdění a ošetřování koní jako profese, až k vlasnímu chovu a výcviku. Co se týče speciálního sportovního výcviku, to zde nenajdete. Bylo napsáno spoustu dobrých knih a existuje v dnešní době mnoho seminářů na toto téma, můj názor je však, že dnešní podoba vrcholového sportu Jezdectví, není o lásce ke koním, ale zde fungují koně pouze jako cvičební nářadí nebo stroje bez ohledu na jejich přirozenosti, bolest nebo nepohodlí. Tito lidé jdou za úspěchem, populoritou a na koně ohledy neberou.A to se mé filozofii o chovu a vztahu ke koním naprosto příčí.Je nad slunce jasné, že kůň výcvik potřebuje a to i rekreační kůˇn. I na jízdu v lese musí znát a přijímat pokyny jezdce, jinak by se hazardovalo se zdravím jezdů i koní. Svůj systém výcviku, jak už jsem psala, čerpá z minulosti, ale také mnoho tomu napomohli knihy a semináře Monty Robertse, Pata Pareliho, Lindy Tellington - Jonesové, Anthony Paalmana,velkou měrou Johna Lyonse a jeho systém malých kroků a dalších. Z každého jsem vybrala to co jsem považovala za vhodné pro mně i koně samozdřejmně s ohledem na koňskou etologii. Proto v tomto oddíle najdete postupně:

- Vodění koně

- Jak s malým hříbátkem

- Práce v kruhovce s dvouletkem a před obsednutím

- Obsedání mladých koní

- Práce s mladými obsednutými koňmi

a postupně podle aktuálnosti další témata.

KůŇ na vodítku, vodění koně

 Tuto část výcviku koně jsem záměrně zařadila hned v úvodu, protože dotazů na téma "kůň mně vláčí, kůň nechce jít se mnou a vyráží dopředu" apod. se objevilo v poslední době velice mnoho. 

Samozdřejmně jiné je učit chodit na vodítku malé hříbátko a něco jiného je usměrnit dospělého koně, který si je vědom své síly a převahy. Taky máme dvojí způsob učení buď v kruhovce, na jízdárně a nebo ve volném terénu nejlépe na cestě. Další bod kůň nechce jít dopředu nebo naopak spěchá a nerespektuje vodiče.

Co se týče učení malého hříbátka je nejlepší  ho přivykat na vodítko v přítomnosti jeho matky. Potřebujeme jednoho pomocníka. Jednoduše vezmeme kobylu ven a hříbátko jde přirozeně za ní, občas se stává, že vyrazí dopředu, ale v této fázi ještě nemá tolik síly, aby vás někam odtáhlo, v případě, že ano je dobré zapnout vodítko do postranního očka ohlávky na straně  na které hříbě vedeme, je nežádoucí být ve velké vzdálenosti za matkou, ale těsně za ni nebo vedle ní. Dále nenecháváme vodítko dlouhé nebo prověšené, velice rychle se může hříbě otočit a najednou je k vám zadkem a může kopnout, na druhou stranu nesmí být vodítko neustále napjaté a s hříbětem se přetahovat, ideálně lehce prověšené a to platí u jakéhokoliv vodění, tah vždy znamená odpor. A to nechceme naším nejdůležitějším cílem je bezpečnost člověka pak koně a pak teprve výcvik.  Je vhodné učit hříbě vodit z obou stran, ne jen z levé, nastanou situace, kdy budete muset vést koně i z prava a již na to bude připraven.

Vodění staršího hříběte nebo hříběte bez matky. V tomto případě mně velice zaujal postup Montyho Robertse pomocí hříběcího postroje. Jedná je vlastně o lano nebo lonž ve tvaru osmičky s uzlem v překřížení. Menší oko osmičky je nasazeno kolem krku a pohodlně usazeno před plecemi a větší pod zádí, mělo by být právě tak velké, aby sedělo přesně pod zadkem Uzel s překřížením je v oblasti kohoutku.Velikost osmičky upravujeme podle velikosti hříběte. Samozdřejmně máme hříbě na vodítku a chceme jít dopředu tlačíme lanem vpřed při couvání vzad. Nepotřebujeme pomocníka ani zbytečně nemáváme kolem bičem a neplašíme hříbě.Takto lze s hříbětem manipulovat, dokud nezačne na pokyny přenášené provazem plynule a klidně reagovat. To už hříbě začíná chápat tréninkový systém. Ví, že za požadované chování je odměněno odpočinkem nebo uvolněním tlaku, kdežto nežádoucí jednání mu je ztěžováno.

Pokud se týká problému se staršími koňmi doporučuji tento postup. Je důležité aby vám kůň důvěřoval a zároveň aby vás respektoval. Velice vhodné je napojení v kruhovce podle M. R., které je popsáno na jiném místě stránek nebo v mnoha knihách. Jde o budování důvěry pomocí napojení a různých cviků, hlazení koně po celém jeho těle, zvedání kopyt, hlazení po těle provazem, máchání provazem kolem, po úspěšném napojení  vás již kůň následuje bez vodítka, stačí jen nasadit vodítko, a lehce zatáhnout v případě, že  kůň akceptuje naši prosbu hned vodítko povolíme a vykročíme. Když se kůň zastaví a jde proti tlaku uklidníme ho a snažíme se koně rozejít pohyby  nohou do strany, úkrok většinou udělá, nesmíme připustit, aby jsme se sním přetahovali. Kůň by měl mít tlamu u vašeho ramene s lehce prověšeným vodítkem. Když ani v této fázi s koněm nehnete, je nutné ho odepnout a znovu vyslat na kruh a napojit, když se podaří vyšleme koně dopředu na delším vodítku nebo laně, jde nám o to vyslat ho dopředu a na konci lana koně zastavit. Snažíme se toto provádět i v klusu a při zastavení aby se kůň otočil k nám a pochopil poddání se tlaku ohlávky. Pomocí cvičení se kůň uvolní a zvykne si na tah a poddání se mu.

Opačný problém nastává, když kuň s vámi jde ochotně a začne vás táhnout, vláčet nebo vyráží dopředu. Zde je nemyslitelné se s koněm přetahovat, má větší sílu a v těchto případech si je toho velice dobře vědom. Také není vhodné se do jeho plecí zapřít a držet, opět kontraproduktivní, při první příležitosti vám uteče. V těchto případech se mi velice osvědčil řetízek omotaný přes nánosní část ohlávky protažený postraními oky a spodním kroužkem k vodítku. Někdo tvrdí, že to časem kůň nevnímá a otupí, ale já tuto zkušennost nemám, a stačí pár lekcí a řetízek můžu odložit.  Je to jen pojistka. Takže máme řetízek a delší vodítko. Kůň jde na úrovni našeho ramene v případě, že se chce tlačit dopředu roztočíme konec vodítka před hlavou a tlamou koně až to začne svištět. Kůň bude z této vaší reakce asi velice překvapen a zarazí se a hodí hlavou nahoru a zastaví, rozejdeme se a opakujeme točení vždy kdy chce vyrazit dopředu. Když půjde i přes točící se vodítko dostane vodítkem přes nos, je to sice pro něho trochu bolestivé, ale ve stádě když předeběhne nadřazeného koně dostane se mu stejné odezvy. Po několika lekcích již pochopí, že prostě člověka předejít nesmí i na volném vodítku. Napojení v kruhovce před začátkem tréninku je velice prospěšné a někdy díky tomu již nemusí podstupovat tyto cviky.

Dobrá věc na utíkavé koně je též Montyho ohlávka Dually. Je velice přínosné naučit koně zastavit i na slovní pokyn. Hou nebo stůj, když budeme pár lekcí procvičovat velice rychle kůň pochopí na co povel je, pamatujme však, že když jednou řekneme hou tak musí následovat bezpodmínečně zastavení koně.

Ještě bychom si měli dát velký pozor, aby kůň nešel za námi a nelekl se a neporazil nás. Koně napojovaní v kruhovce mají tendenci chodit za člověkem což je nebezpečné, je dobré, aby se naučil chodit vedle ramena a ne za člověkem. I když jsou situace, třeba úzká pěšinka ve skalách, kdy kůň za člověkem jít musí, o to by měla být větší opatrnost a dostatečný trénink takového chození.

Dobře vychovaného koně dokáže vést i menší dítě.

Typycká reakce při zatočení vodítka a následování při napojení

Přirozené polohy hlavy a krku u koní

Na fotografiích je vidět jaké jsou přirozené polohy hlavy a krku. A naopak si představme do čeho koně nutíme třeba při drezůře ne-li při rollkuru apod. Ač je to k neuvěření asi nejpřirozeněji mají koně hlavu při dostizích, pokud se jedná o cval. První fotka klidná chůze, další strach-útěk případně hra, i na dalších fotkách jsou přirozené polohy hlavy nebo krku, které vídáme při sportu, ale v těchto polohách má kůň hlavu jen pár vteřin a pak polohu mění, většinou se takto hřebec předvádí před klisnou, nebo si hrají mladí koně,či jiné vzruchy, které trvají pouze chvilku a ne většinu tréninkové hodiny, či dlouhé opracování plus drezůrní úloha. Závěr kůň všechny polohy hlavy a krku používané ve sportu zná a nečiní mu problém, ale v naprosto odlišném časovém intervalu!!