Chov koní

Velmi obecně se dá říci, že koně jsou náš život a vše je přizpůsobeno právě jim. Já se o koně zajímám již 30let,  což je dost dlouhá doba, aby člověk pochopil tyto krásné tvory a malým mozkem a obrovskou dávkou instinktů, které musí člověk respektovat a podle nich se chovat, ale zároveň velmi krátká doba na tvrzení, všechno vím, všechno znám a všechno umím. Čím déle jsme v kontaktu s koňmi a čím více toho víme, tím máme větší pocit, že vlasně nevíme skoro nic. No nějak se s tím vyrovnáváme a snažíme se stále učit porozumět nejen koním, ale všem našim zvířatům.

Rokytka po Rock´n Roll

Rock´n Roll

Vývoj koně

Před 60 milióny let se na naší planetě objevil první kůň, maličký Eohippus. Asi 25 miliónů let po něm přišel Mesohippus - s ústupem pralesů se musel přizpůsobovat novým podmínkám. Asi 16 miliónů let před naším letopočtem žil na přechodu mezi pralesem a stepí další v řadě Meryhippus. Šťavnatá pralesní vegetace stále ustupovala, tělesná i anatomická přizpůsobení pokračovala s definitivním přechodem koní do otevřených plání... Po pliocenních stepích se v celých stádech proháněl Pliohippus - jeho končetiny už byly tvořeny pouze jedním, prostředním prstem se zrohovatělým kopytem. Koncem této éry nastupuje ve svém vlastním vývoji také člověk - homo habilis (člověk schopný, zručný), žijící asi dva milióny let před naším letopočtem. Je nejstarší formou rodu Homo. Dál už vývoj pokračoval souběžně: u člověka přes další tři stupně - první byl Homo erectus (člověk vzpřímený). Na koně už čekala pouhá koncovka - Equus, tak jak ho známe i my, zatímco člověk ve svém vývoji pokračoval dalšími stupni Homo sapiens neanderthalensis (čili neadrtálec)a Homo sapiens sapiens (cromagnonský lovec - ten co zobrazoval lovená zvířata na jeskynních stěnách).

                                                                                                                    pramen Člověk a kůň (Zdeněk Mahler)

Zoologické roztřídění equidů

Kůň (Equus caballus) patří do řádu lichokopytníků a čeledi koňovitých. Dále sem patří zebry, osli a poloosli. Jednotlivé  druhy stanuly na různých stupních fylogenetického vývoje, a jsou proto i svými morfologickými vlastnostmi velmi odlišné. Tyto plemenné skupiny se dělí na četná plemena.

Dnešní plemena koní se odvozují oddivokých předků, a to koně Převalského - kertaka (Equus przewalskii), tarpana (Equus gmelini), koně západního (Equus robustus) a koně severského (Equus gracilis).

eguidi  - zebry ---------------------------------- zebra horská

                                                                  zebra Grévyho

                                                                  zebra Burchellova

                                                                  zebra kvaga - vyhynula

             praví osli -----------------------------  osel nubijský

                                                                  osel somálský

                                                                  osel poitou

             poloosli -------------------------------  žlutý onager syrský

                                                                  onager perský

                                                                  kulan

                                                                  kiang

            koně -----------------------------------  koně mongolského typu

                                                                  koně orientálního typu

                                                                  koně okcidentálního typu

                                                                  koně nordického typu

 

                                                                                                                                                             prameny Chov koní (Dušek a kol.)

Vývoj koně

Tato fotogalerie je prázdná.